Takseringstyper

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.
Nærmere forklaring om boligsalgsrapport finner du på vår hovedmeny.

Forhåndstakst

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940. Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrevet i takstdokumentet. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Reklamasjonsvurdering

Utarbeidelse av reklamasjonsrapportering i forbindelse med eierskifte.

Skadetaksering

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.

Skjønn

Skjønn benyttes i de tilfelle hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter boligbrann.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Tomtetakster

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.

Verditaksering

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

Verditakst med tilstandsrapport

Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig.

Våtromsskader

Vurdering av utførte arbeider på våtrom. Vi er godkjent takstbedrift etter Byggerbransjens våtromsnorm (BVN), og kan utføre vurdering av utførte våtromsarbeider.